Facebook Półkolonie Rzeszów Nowy oddział w C.H. Nowy Świat Wodzirej

Programy nauczania

Dźwiękoludki

Program zawiera w sobie kluczowe aspekty wychowania muzycznego dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

 

Szkoła Muzyczna YAMAHA zdecydowanie zgadza się z powiedzeniem, które mówi, iż "Języka uczymy się przez mówienie, a muzyki - poprzez śpiewanie". Zgodnie z wytycznymi tego hasła placówka skonstruowała program nauczania muzyki, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia opracowane są z bardzo dużą starannością, tak, aby nie zniechęcić dzieci do nauki, ale zaszczepić w nich muzyczną pasję i chęć udoskonalania kompetencji.

 

W ramach programu edukacyjnego "Dźwiękoludki" rozwijamy kluczowe zdolności muzyczne i rytmiczne maluchów, uczymy słuchania ze zrozumieniem, śpiewu, a także podstaw gry na instrumentach klawiszowych. Dzięki wszechstronności kształcenia rozwijamy nie tylko zmysł muzyczny dzieci, ale też ich potencjał osobowościowy i inteligencję. Nauka gry na instrumentach działa korzystnie na funkcjonowanie mózgu, uczy nowych wzorów zachowań, pobudza wyobraźnię. Dzieci mające kontakt z muzyką są kreatywne i ciekawe świata.

W wieku przedszkolnym słuch dzieci rozwija się w bardzo szybkim tempie. Jest to wysoce korzystne w zakresie proponowanych przez Szkołę Muzyczną YAMAHA ćwiczeń. Są to zarówno zabawy rytmiczne, jak i ćwiczenia z dziedziny śpiewu sylabami solfeżowymi. Rozwijamy ponad to fantazję muzyczną dzieci i pokazujemy, że muzyka otwiera nieograniczone możliwości. Na zajęciach wykorzystujemy płyty CD, które udostępniane są także na użytek domowy. W trakcie zajęć posiłkujemy się także instrumentami klawiszowymi.

 

Zdecydowanie zachęcamy opiekunów do czynnego uczestnictwa w zajęciach z maluchami. Pomaga to obserwować na bieżąco postępy dzieci. Pociechy czują również, że nauka nie jest rodzicom obojętna. Rodzice są nieodłączną częścią otoczenia dziecka i zdecydowanie bezpieczniej, swobodniej czuje się ono, gdy na sali lekcyjnej jest obecny przynajmniej jeden z opiekunów. Warto brać udział w zajęciach chociaż w początkowym etapie cyklu kształcenia, aby uświadomić dzieciom, jak ważny jest dla nas ich rozwój i dobra zabawa. Idealną sytuacją jest muzykowanie w domu z dziećmi, które uzupełnia lekcje prowadzone w placówce edukacyjnej. Dzięki systematycznej pracy w domu i w szkole osiągniemy zadziwiająco dobre efekty w zaskakująco krótkim czasie.

 

Jaki jest cel przewodni prowadzenia zajęć w ramach programu "Dźwiękoludki"

- rozszerzenie kluczowych etapów edukacji z programu "Szkraby i Muzyka" (słuchanie, śpiewanie, granie) zostaje pogłębione o czytanie i pisanie.

- uzyskanie podstawowego wychowania muzycznego dzięki połączeniu zajęć w placówce i pracy w domu

- kształcenie słuchu

- przygotowanie do rozpoczęcia nauki gry na instrumentach klawiszowych

- uzyskanie elementarnych kompetencji muzycznych, co jest wysoce pomocne w nauce gry na każdym instrumencie, a także nauce śpiewu

 

W jakim wieku można rozpocząć program "Dźwiękoludki"?

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci pomiędzy 4., a 6. rokiem życia.

 

Jak liczna jest grupa obecna w trakcie prowadzenia zajęć?

Grupy liczą od 4 do 10 uczestników. Na zajęciach powinien być obecny również przynajmniej jeden opiekun dziecka.

 

Jak długo trwają lekcje?

Zajęcia lekcyjne odbywają się jednorazowo w ciągu tygodnia i trwają 55 minut.  

Cel przewodni:

metodyczne trzy kroki z programu Szkraby i Muzyka: "słuchanie => śpiewanie => granie" zostają rozszerzone o czynności "czytania" i "pisania";
pozwala uzyskać elementarne wychowanie muzyczne (dzięki obecności rodzica na lekcji, systematycznej pracy w domu oraz materiałom dydaktycznym wspomagającym proces kształcenia);
rozwija muzyczną zdolność słuchową (kształcenie słuchu absolutnego);
przygotowuje do gry na instrumencie klawiszowym;
jest bardzo dobrą podstawą do rozpoczęcia nauki na jakimkolwiek innym instrumencie (dzięki uzyskanym kompetencjom muzycznym przez dziecko).

Wiek uczniów:

dzieci od 4 do 6 roku życia

Osób na grupę:

od 4 do 10 uczestników każde dziecko uczestniczy w zajęciach z jednym z rodziców !

Czas nauki:

raz w tygodniu, po 55 minut przez ok. 2 - 2.5 roku